Grundläggande brand

Om utbildningen

Denna kurs riktar sig till de företag som behöver grundläggande kunskaper om brandskydd och brandsäkerhet. Kursen är en halvdagarskurs.

  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Agerande vid brand
  • Brandskyddsorganisation
  • Rapportering av brister i brandskyddet
  • Identifiera och förebygg brandrisker
  • Bränders utveckling
  • Brandceller
  • Släckutrustning och brandsläckning
  • Utrymning
  • Återsamlingsplats och skadeplats

Bokning av utbildning sker löpande. (Minst 3 personer och max 8 personer / tillfälle)

Utbildningen sker med fördel på plats vid er anläggning men kan bokas i kurslokaler.

Brandmän under utbildning