Besiktningar av brandlarm och sprinkler­anläggningar

Caletea utför besiktningar inom brandlarm och sprinkler såsom entreprenadsbesiktning, leveransbesiktning och revisionsbesiktning. Vi arbetar mot privatpersoner och företag, på enskilda byggnader och under kontrakt.

Besiktningar av brandlarm och sprinkler­anläggningar

Caletea AB är en certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanordningar.

Vi utför besiktningar inom brandlarm och Sprinkler såsom entreprenadsbesiktning, leveransbesiktning och revisionsbesiktning. Vi utför besiktning på bland annat brandlarm, utrymningslarm, talat utrymningslarm, boendesprinkler, sprinkler, vattendimma, trycksatta stigarledningar, m.m.

Vi erbjuder även utbildningar inom anläggningsskötare, systematiskt brandskyddsarbete, grundläggande brand och utrymningsledare.

Sprinkler

Sprinkler

Brandlarm

Brandlarm

Boendesprinkler

Boendesprinkler

Vattendimsystem

Vattendimsystem

Referensprojekt

Citypassagen Örebro
Mitt i City Karlstad
15-Huset Karlstad

Citypassagen Örebro

Vi har utfört entreprenads besiktning samt leveransbesiktning på Brandlarm och Sprinkleranläggning.

Mitt i City Karlstad

Vi utför återkommande revisionsbesiktningar på Brandlarm och Sprinkler

15-Huset Karlstad

Vi utför återkommande revisionsbesiktningar på Brandlarm och Sprinkler.