SBA (Systematiskt Brand­skyddsarbete)

Om utbildningen

Vi hjälper er att komma i gång, alternativt utveckla ert systematiska brandskyddsarbete. Kursen kommer att skräddarsys beroende på vart ni befinner er i processen och vad ni önskar få hjälp med. Kursen tar upp allt från de lagkrav som finns till de författningar som reglerar arbetet och hur man omvandlar dessa till praktiken. Utbildningen tar upp bland annat:

  • Brandskyddspolicy
  • Brandskyddsorganisation och ansvar
  • Tekniskt brandskydd
  • Egenkontroll
  • Riskinventering
  • Utbildningsplan
  • Egenkontroller
  • Drift, skötsel och underhåll
  • Uppföljning

Efter genomförd utbildning ska ni kunna jobba mer strukturerat med SBA och ha dedikerade ansvarsroller. Utbildningen är en halvdag till heldagskurs beroende på var ni är i ert SBA arbete.

Bokning av utbildning sker löpande. (Minst 3 personer och max 8 personer / tillfälle).

Utbildningen sker med fördel på plats vid er anläggning men kan bokas i kurslokaler.

Röd brandsläckare