Vi utför besiktningar av brandlarm och sprinkler anläggningar

Caletea AB certifierad firma för brandskyddsanordningar.

Vi är sedan juni 2019 två certifierade besiktningsingenjörer inom brandlarm och sprinkler.